Rekomendacja 2016

/ / Aktualności

Informujemy, że firma Punto Pruszyński ponownie otrzymała REKOMENDACJĘ
na rok 2016 w ramach Narodowego Programu Promocji Polska
Przedsiębiorczość. Akt nadano na podstawie Uchwały Zarządu
Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług dla firmy Punto jako
PARTNERA GODNEGO POLECENIA.