Kontakt

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 268
05-816 Michałowice

e-mail: punto@punto.pl

NIP: 541-00-02-840
KRS: 0000105225;
SĄD REJ. DLA M. W-wy,
XIV WYDZ. GOSP. K.R.S
Wysokość kapitału zakładowego:
200 000 zł.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 

 

DO GÓRY