Certyfikat ZKP 2016

/ / Aktualności

Informujemy że we wrześniu 2016 roku przeszliśmy pozytywnie Audyt Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji. Tym samym potwierdziliśmy zgodność naszych procedur ZKP z wymaganiami Prawa.